Kategorier
Undersøkelser

Studier om utroskap

Studie nr 1:

Doktorstudent Geneviève Beaulieu-Pelletier innenfor psykologi utførte en studie relatert til «hvorfor mennesker er utro». Studien var delt inn i to hoveddeler der den første studien hadde 145 deltakere med en gjennomsnittsalder på 23 år. Studie nummer to hadde 240 deltakere med en gjennomsnittsalder på 27 år.

Den første studien kunne avsløre følgende:

 • 68 % vurderte utroskap
 • 41 % utførte utroskapet

Tallene i undersøkelse nummer to var ikke langt unna:

 • 54 % vurderte å være utro mot sin partner
 • 39 % var utro

Gjennom undersøkelsen fant man også ut at sannsynligheten for at en av partene i et forhold er utro varierer mellom 40-76 %. Det var ingen forskjell mellom kjønnene når det kommer til utroskap. Menn og kvinner har like stor sannsynlighet for å begå utroskap. Det kom også frem at utroskap er en emosjonell metode som brukes for å unngå tilknytning til partneren og for å kunne beholde sin frihet.

Studien viste at oppveksten og foreldrene i stor grad har innvirkning på sannsynligheten for utroskap i senere tid.

Studie nr 2:

I Belfast utførte studentene Monica T. Whitty og Laura-Lee Quigley en studie rundt hvordan men og kvinnet oppfatter utroskap. Studien kom frem til at menn ble mest skuffet over partnerens seksuelle utroskap mens kvinner tok det emosjonelle sviket aller tyngst.

Studie nr 3:

Christin Munsch utførte for Cornell University en studie rundt samboere i aldersgruppen 18-28 år som hadde vært sammen i minst ett år. Mennene i studien var helt avhengig av sin partner økonomisk.

Studien kom frem til følgende:

 • Menn som er økonomisk avhengig av sin partner har fem ganger så stor sjanse for å være utro. Dette sies å kunne ha opphav i at mannen føler en trussel mot sin mannlige identitet ved å tjene mindre enn sin partner og på den måten gjør opp mot egen identitet ved å være utro.
 • Menn som tjener vesentlig mer enn sin partner hadde også en større sannsynlighet for å være utro enn i forhold der partene ligger på et likt lønnsnivå.
 • Motsatt kunne man se at jo mer økonomisk avhengig en kvinne er av sin mann, jo mindre sjanse er det at hun er utro.
 • Menn som hadde partnere som tjente ca 75 % av deres lønn var de med minst sannsynlighet for å være utro.
 • Videre så man også at kvaliteten på forholdet, religion og alder spilte inn under sjansen for utroskap.

Konklusjon:

 • Kvinner kan i 80 % av tilfellene, oppdage når mannen er utro.
 • Menn oppdaget utroskap med en suksessprosent på 94 %.
 • Menn er mer ærlige om utroskap enn kvinner
 • Utroskap er en taktikk for å unngå binding og for å distansere seg fra partneren.
 • Menn som er økonomisk avhengige av partneren er mer villige til å være utro.
 • Kvinner med en høyere andel kjønnshormoner er mer utro