Kategorier
Utroskap

Bli enige om grensene for utroskap

Hva som blir sett på som utroskap kan variere fra par til par. Det er også et kulturelt spørsmål. For å forebygge sjalusi og misforståelser, er det bedre å bli enige om grensene for utroskap før det er gått for langt.

Hvor vanlig er utroskap?

Det er ikke alltid enkelt å definere utroskap. Spørsmålet er om det handler om seksuelt eller emosjonelt utroskap. For noen går grensen ved å se på og begjære andre i fantasien. For andre kan grensen være atskillig videre. Definisjonen av utroskap blir dermed utslagsgivende for resultatet av hvor utbredt utroskap er. I følge undersøkelser (USA) er hver fjerde eller femte i et ekteskap utro mot ektefellen. Dersom grensen blir satt ved flørting med andre, er hele 85,5 % utro.

Utroskapsgenet

Nyere forskning mener å ha funnet ut at det finnes et eget ”utroskapsgen” hos kvinner. Forskerne fant ut at det er likhetstrekk mellom kvinner som er utro. Det handler om et spesielt gen som fører til hyperseksualitet (ulike kombinasjoner av genparet AVPR1A). Forskerne hevder at det er et genetisk trekk for en del kvinner å forholde seg til flere seksualpartnere enn sin faste partner.

Hvem er mest utro?

Det er uoverensstemmelse mellom ulike undersøkelser om det er kvinner eller menn som er mest utro. Men hos menn finnes ingen sammenheng med det genetiske materialet slik det er hos kvinner. Menn har uansett forhold på si.

Er det utroskap å flørte?

Avhengig av hvor sjalu partneren er, kan det være nok at kjæresten ser på en annen for å stemple det som utroskap. Å kline med en annen, tafse på eller kysse andre er grenser de fleste regner opp når de skal definere grensene for utroskap.

Mange mener at utroskap starter med allerede med å flørte med andre.

Sett deres egne grenser

Uavhengig av forskning, ulike undersøkelser og andres meninger er det partnernes egen innstilling og holdning som blir avgjørende for hva som betraktes som utroskap. Det handler uansett om følelser, kommunikasjon og ærlighet, åpenhet og tillit. Noen forhold er mer åpne og liberale og tåler mer.

Intime følelser og utroskap

Ifølge eksperter er det ikke nok å sette grensene ved fysisk og seksuell utroskap. Om en av partene har et intimt følelsesmessig bånd til en annen, kan dette være nok til å flytte det emosjonelle fokuset bort fra den faste partneren. Dette kan være nok til å ødelegge det følelsesmessige klimaet og den nødvendige tilliten i det faste forholdet.

På den annen side kan det være nødvendig med en følelsesmessig forbindelse med andre dersom partneren ikke er emosjonelt moden. Enhver må finne ut av hva som er rett for sin egen del.

Rådet er igjen å være åpen og vise den andre tillit. Så lenge noe holdes skjult for den andre, bør det være tilstrekkelig til å kjenne igjen varselklokkene.

Det er lett å lure seg selv

I og med at både menn og kvinner i dag oftere treffer nye mennesker, er i følge en del eksperter emosjonell utroskap den største trusselen mot et fast forhold.

Kategorier
Parforhold

Hvordan få et lykkelig parforhold

Hva skal egentlig til for å skape et lykkelig parforhold? Hva er hemmeligheten når noen klarer å leve et helt liv sammen? I følge ekspertene er nøkkelen viljen til å holde sammen når det røyner på.

Når det stormer

Ethvert forhold har sine opp- og nedturer. Det er ikke til å unngå at det oppstår krangling og uenighet i et forhold. Skilsmissestatistikken viser at svært mange forhold går i oppløsning hvert år. Hva er så hemmeligheten bak et lykkelig parforhold? Hva er ”lykke” når to mennesker skal forsøke å holde sammen i ”gode og onde dager”?

Det idealiserte forholdet

Forhold som bygger på en romantisk forestilling om at ”de levde lykkelig resten av sine dager”, er mest utsatt. Et lykkelig parforhold bygger på en realistisk forventning om hvilke krav og forventninger livet består av.

Konfliktskyhet

Dersom et par forventer at alt skal være rosenrødt, ligger det ofte en frykt for konflikt bak. Men konfliktskyhet bidrar bare til å øke problemene. Løsningen er å ta opp problemene når de dukker opp, enten det er på et praktisk eller følelsesmessig plan.

Om å gjenoppfriske forelskelsen

Det er ikke enkelt å bevare gløden fra den første forelskelsen. Det krever innsats å gjenoppfriske spenningen og de sitrende følelsene fra den første tiden sammen. Kanskje den beste måten å bevare gløden på, er gjennom å skape en forventning om hva den andre ønsker. Det er kan hende en klisje, men det blir ikke mindre sant: ”Den største gleden en kan ha, er å gjøre andre glad”.

Det kan være noe så enkelt som å glede seg til å komme hjem etter jobb og fortelle den andre om den kjærligheten en føler. Et lykkelig parforhold trenger ikke være mer komplisert enn akkurat dette.

Overvinn frustrasjon og rutiner

Følelsen av å bli tatt for gitt er kan hende den følelsen som sårer mest. Da er det viktig å bryte rutiner og skape situasjoner som oppleves som nye. Litt fantasi kan gjøre underverker. Å se seg selv, den andre og tilværelsen med nye øyne kan være en utfordring for mange, men er allikevel en nødvendig vei å gå. Hva er dine og partnerens svake og sterke sider? Hva kan vi endre på en enkel måte?

Ta et oppgjør med fortiden

Det er en misforståelse å ta med seg gamle problemer, sorger og sår inn i et forhold og tro at forholdet skal løse problemene. Nissen vil bare følge med på lasset.
Da er det bedre å gå til en profesjonell rådgiver og få hjelp.

En relasjon er en mulighet for utvikling

Å ha tro på forholdet er en forutsetning. Det samme gjelder tilliten til samspillet mellom partene. Det er lettere dersom forholdet settes i en større sammenheng. Et liv består av mange elementer, ikke bare et kjærlighetsforhold mellom to mennesker.
Faren for et brudd oppstår raskere dersom takknemligheten over forholdet blir borte. Når vi ikke lenger legger noe ekstra inn i forholdet for å bevare kjærligheten, fører rutiner og vaner til likegyldighet og kjedsomhet.

De som har et lykkelig parforhold ser som regel verdien av å utvikle seg både sammen og hver for seg.

Kategorier
Utroskap

Hvordan gjenopprette tilliten etter utroskap

Når en av partene i et forhold føler seg sveket etter utroskap, kan det være vanskelig å gjenopprette den brutte tilliten. Men, det er fullt mulig. Det krever imidlertid at begge partene er innstilt på å fortsette forholdet.

Hvorfor er skilsmissestatistikken så høy i Norge?

I følge forskning på området ender omtrent 10 000 parforhold hvert år. Dette er statistikken for antall skilsmisser. Regnes søknader om separasjon i tillegg, er tallet enda høyere.

Hva er årsaken til at så mange bryter opp ekteskap og samboerforhold?

Tynnslitt tillit

Årsaken til at et forhold går i stykker, er ofte komplekse. Det er også en myte at et godt ekteskap eller samboerforhold bare handler om evig lykke. De fleste forhold har i følge eksperter godt av litt motgang. Spenning i et forhold skaper engasjement. Det er når vi tar hverandre for gitt at forholdet utsettes for de største truslene, som utroskap er en av.

Ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det

En familie handler heller ikke bare om et godt følelsesmessig forhold mellom to mennesker. Skal en familie holde sammen, må barn og barneoppdragelse tas med i regnskapet. Økonomien skal mestres. Samarbeidet må organiseres for å utføre alle de tingene som en vanlig hverdag består av. Arbeid og fritid må balanseres. Voksentid og tid sammen med barna må fordeles på en hensiktsmessig måte

Når det røyner på, er derfor viljen til å holde sammen det viktigste. Uten viljen til å komme gjennom uenighet og motgang, er det vanskelig å opprettholde et allerede tynnslitt forhold.

Om å takle presset

De fleste vet at det tærer på et forhold dersom økonomien er dårlig. Dette gjelder også dersom det oppstår uenighet om barneoppdragelse og fordeling av praktiske arbeidsoppgaver. Å gå arbeidsledig eller syk over lenger tid kan tære hardt på humøret. Uenighet om bagateller kan føre til heftige krangler og sårede følelser. Ofte ender det med dårlig humør og bebreidelser som går ut over resten av familien.

I slike situasjoner gjelder det å takle presset og vise villighet til å komme seg gjennom problemene sammen. Dersom partene ikke klarer å kommunisere, vil bare problemene vokse seg større. Utroskap under slike forhold er ikke uvanlig. For den som gjør sidespranget, kan dette være en form for flukt fra problemene hjemme.

Motstand og uenighet gjør et forhold sterkere

Om et par forventer at alt skal være like bra hele tiden, vil det fort kunne føre til en opplevelse av at ”vi er ikke bra for hverandre”. Følelsene kjølner. Og oppbruddet nærmer seg.

De parene som klarer å møte uenighet og krangler med viljen til å løse problemene, viser seg også å styrke forholdet.

Like verdier

Likt tiltrekker likt gjelder også som indikator på om et forhold er levedyktig eller ikke. Det er lettere å bli enige igjen etter en krangel dersom partene har noenlunde lik bakgrunn. Spillereglene er allerede kjent. Å dele holdninger, verdier og interesser gjør det enklere å se fordelene ved fortsatt å holde sammen.

God sex hjemme er medisin mot utroskap

Seksuelle problemer kan øke faren for både utroskap og brudd. Motsatt vil god sex kunne være det bindemiddelet som skaper nødvendig intimitet og tillit til hverandre, selv om livet eller fortsatt ikke er rosenrødt. Sex gir nærhet og skaper åpenhet for hverandre.

Kategorier
Utroskap

Hva er de vanligste typene utroskap?

Utroskap er et mer utbredt fenomen enn de fleste er klar over. Statistisk sett opereres det med 70 %. Men hva regnes som utroskap? Her gir vi deg en oversikt over noen av de vanligste typene for utroskap.

Har du vært utro?

Dersom du svarer ja på spørsmålet om du har vært utro, er du ikke alene. De fleste har hatt et sidesprang en eller annen gang i løpet av livet. Årsakene kan være mange. For noen handler det om jakten på den store kjærligheten. For andre kan det handle om å få bekreftelse på seg selv.

Det faste forholdet begynner å slukne

Du føler ikke lenger den samme spenningen i forholdet til din faste partner. Han eller hun gir deg ikke nok oppmerksomhet. Du begynner å bli usikker på om den andre elsker deg eller ikke. Kan hende lurer du på om du fortsatt har draget.

Har jeg valgt den rette?

Det er normalt å lure på om du har valgt den rette. Det kan være fristende å sjekke ut om det stemmer. Ved å innlede et forhold på si forsøker du å finne ut om du har gjort et godt valg eller ikke.

Utroskap midt i livet

Når mennesker er kommet midtveis i livet, begynner de fleste å lure på hvor de står. De ser seg tilbake. Dersom de har levd i flere år med en fast partner, føles kanskje behovet sterkt for å gjøre noe nytt, oppleve noe annerledes.

Det handler som regel om det fysiske. Lengselen etter ungdom og vitalitet føles plutselig påtrengende. Særlig gjelder dette menn som ønsker seg en yngre kvinne som kan gi dem følelsen av å være på høyden igjen. Utroskap kan være et resultat av en midtlivskrise.

Ikke noe igjen av forholdet

Det er egentlig slutt. Du vet det. Men du har ikke helt tatt motet til deg og sagt det rett ut. Dermed blir sidespranget en utvei, bevisst eller ikke, til å bli fri. Dypest sett vet du at du er feig.

Hevnen er søt

Dersom du tror at partneren din har vært utro, kan det være en måte å hevne seg på å innlede et forhold på si selv. Men dersom du bare har en mistanke om utroskap, og det skulle vise seg ikke å stemme, har du skaffet deg selv et problem. I verste fall bidrar du til å ødelegge ditt faste forhold.

Utroskap på firmafesten

Utroskap skjer ofte i forbindelse med alkohol og i sosiale sammenhenger. Som i forbindelse med en firmafest eller et seminar. Vi lar oss friste. Blir smigret. Og angrer kanskje bittert i etterkant.

”Min kone/mann forstår meg ikke”

Å innlede et seksuelt forhold fordi du opplever at partneren din ikke forstår deg og du trenger trøst, er som regel en dårlig løsning. Du får kanskje trøst der og da, men det er bedre å snakke ut med den det egentlig handler om.

Du savner lidenskapen

Sex er en sterk drivkraft. Opplever du ikke (lenger) lidenskapen sammen med din faste partner, kan det være fristende å oppsøke andre beitemarker. Omkostningene kan imidlertid bli dyre, særlig hvis det er barn med i spillet.

Kategorier
Seksualitet

Å elske flere samtidig

Å elske flere samtidig betegnes som polyamori. Kjærlighetsforholdene må være akseptert og kjent av alle som er involvert. Polyamori skiller seg slik sett både fra polygami og fra utroskap. Men er det mulig å elske flere samtidig uten at det oppstår sjalusi og andre problemer?

En annen måte å organisere forhold på

Polyamori beskriver mennesker som har et intimt forhold til flere andre samtidig. Vanligvis er forholdene seksuelle, men trenger ikke være det. Polyamori er et alternativ til monogami. Selv beskriver mennesker som har flere kjærlighetsforhold samtidig seg selv som ”polyamorøse”.

Av og til blir polyamori brukt om alle former for forhold som involverer flere partnere (polyseksualitet, polygami, polyfidelitet (å være trofast mot flere)) i tillegg til andre kjærlighetsrelasjoner der flere er involvert.

Etikk og ærlighet

Polyamori stiller spørsmål om monogami og forhold kun mellom to partnere er den eneste måten å leve sammen på og organisere kjærlighetsforhold i samfunnet på.
Selv legger polyamorøse vekt på at forholdene må være preget av åpenhet og ærlighet. Det er viktig at alle partnerne vet om og kan akseptere alle forholdene.

Definisjon

Begrepet polyamori ble utviklet av flere personer uavhengig av hverandre. En av de som var tidlig ute var forfatteren av ”A Bouquet of Lovers” (1990), Morning Glory Zell-Ravenheart, som også ble bedt om å komme med en definisjon av fenomenet: ”Praksis, en tilstand eller evne til å ha flere kjærlige og seksuelle forhold samtidig, med alle de involvertes fulle innforståelse og viten”.

Det finnes egne interessegrupper for polyamorøse. Selv definerer de forholdene som ”kjærlige” og ønsker å skille seg ut fra forhold som kun er seksuelle, prostitusjon, utroskap, seriemonogami, partnerbytte, orgier eller sidesprang. Det å elske flere er på det viset ikke nihilistisk, men mer et uttrykk for en slags utvidet evne til kjærlighet.

Skiller seg fra polygami

Polygami har gjennom historien vært en mer eller mindre akseptert samfunnsinstitusjon i mange kulturer. Polyamori er derimot ikke knyttet til en ordinær samfunnsinstitusjon slik ekteskapet er det.

Stiller store krav til kommunikasjon

Åpne forhold krever ofte mer av partnerne med hensyn til kommunikasjon. Særlig hvis det er barn med i bildet. For de polyamorøse er kommunikasjon og intim kontakt med flere en berikelse og sees ikke på som en trussel. Det krever på den annen side stor gjensidig tillit fra alle parter.

Hva skiller polyamori fra andre relasjoner?

Polyamori skiller seg ikke vesentlig fra andre forhold mellom mennesker. Det er en annen måte å organisere et samliv på, men som i alle mellommenneskelige relasjoner handler det om identitet, kommunikasjon og seksualitet.

Evne til å elske flere intimt

Det vanlige er at to personer holder sammen i et monogamt forhold. De polyamorøse har på sin side evnen til å knytte seg til nært til flere og skiller seg følgelig ut fra normen. Som med alle samlivsformer som skiller seg fra samfunnsnormen blir også polyamori sett på med skepsis fra mange hold. Holdningene er allikevel i ferd med å endre seg.

Polyamori koker slik sett ned til om det er mulig å elske flere og om det er mulig å organisere et samliv som omfatter flere personer.

Kategorier
Utroskap

Hvorfor er utroskap så sårende?

For mange føles utroskap som om hele ens eksistens faller sammen. Livet føles ikke lenger verd ut å leve. Mange par trenger derfor profesjonell hjelp.

Når livet faller i grus

Det er åpenbart at det er et sjokk når den ene parten får vite at den andre har hatt et forhold på si, kanskje over lenger tid. Det er avhengig av hvor frie eller fordomsfulle partene er, men som regel er utroskap en stor belastning for forholdet. Det er heller ikke bare den som er offer for utroskap som lider. Også den som blir avslørt, kan få store problemer.

Utroskap involverer mange og går dypt både på et følelsesmessig og praktisk plan. Enklere blir det ikke dersom det er penger og verdier involvert hvor den ene parten kan bli stående igjen på bar bakke etter et opprivende oppbrudd.

Avsløringen

Som regel blir utroskap oppdaget. Det kan være før eller senere, og utroskap i denne sammenhengen er ikke bare fordi den andre har inngått et fysisk, intimt og seksuelt forhold til en annen. Det kan også være en emosjonell eller annen intim relasjon, et forhold der den ene parten har skjult økonomiske disposisjoner for den andre, har holdt skjult en seksuell legning som har gått ut over et velfungerende seksualliv, eller en av partene har trådt over grensene for tillit og åpenhet på andre måter.

Å velge en annen å dele viktige sider av livet med, er dypest sett et svik og et tillitsbrudd uansett hva det handler om.

Utroskap som emosjonelt svik

Emosjonell utroskap kan være å ha en intim relasjon til et annet menneske med mye større åpenhet, tillit og betroelser enn det vedkommende deler med partneren, noe som vil kunne være svært skadelidende for et sunt og normalt forhold.

Dersom kjæresten går til andre for stadig å få hjelp og råd, betro seg, klage over den andre, og på denne måten viser manglende tillit til partneren, vil det nødvendigvis gå ut over en naturlig utvikling og fordypning av parforholdet, selv om en kan ha det godt sammen seksuelt og på andre måter.

Stadig å gå til sine foreldre eller venner og andre i stedet for partneren, er et uttrykk for umodenhet som går ut over intimiteten og nærheten. Et forhold er gjensidig arbeid og kommunikasjon, ikke bare romantikk, sex og nytelse. Det er lett å bli såret dersom en stadig blir mint om at en er dum, klossete eller utilstrekkelig på ett eller annet område. Ingen liker å bli stadig mint om at en ikke er bra nok.

Om ikke å føle seg bra nok

Enten det handler om seksuell, økonomisk eller emosjonell utroskap, virker det nedbrytende. Særlig for den av partene som er blitt sveket, vil følelser og tanker fort kunne utvikle seg til et kaos av selvanklager og forvirring som objektivt sett er helt uberettigede. Men følgene av det tillitsbruddet som utroskap er, kan raskt utvikle seg til å psykiske problemer som det er vanskelig å takle for begge parter.

Identitet og tilhørighet

Utroskap fører alltid til sårede følelser, ofte til en dyp panikk over å se for seg livet videre alene, uten det støtteapparatet en har hatt og forholdt seg til, den dype frykten for å miste selve livsgrunnlaget, det som holder livet og hverdagen sammen. Dersom en ikke klarer å holde fast på sitt eget verd, vil konfliktene kunne føre til alvorlige samlivsproblemer, selvforakt og skam over at man ”ikke klarer å mestre livet”.

Skam og skyldfølelse

Barnet i oss reagerer ofte med en ullen følelse av at ”det er min skyld”. Selvanklager og selvbebreidelser fører til at vi føler oss enda mer såret. Vårt indre sårede barn føler seg avvist og straffet – selv om det ikke er grunnlag for slike følelser. Fornuft teller ikke når vi er truffet i dypet av vår sjel og opplever at vi plutselig er blitt kastet ut i mørket. Da er det viktig å søke hjelp og ikke grave seg ned i de vanskelige følelsene og ytterligere emosjonelt kaos og forvirring.

Utroskap handler mye om at vi mister selvtilliten og skammen overfor andre: ”Hva må de tenke om meg!” Det er lett å miste troen på seg selv og begynne å trekke seg fra sosial omgang.

Rådet er å oppsøke profesjonell hjelp så raskt som mulig.

Kategorier
Utroskap

Min kone er utro

Sjokk. Det er som om hele verden faller sammen rundt deg. Hun du trodde var trofast, det forholdet du trodde var bra, viser seg slett ikke å ha vært det. Du har nettopp fått vite at hun har en elsker, og har hatt det lenge. Hva gjør du? Er det mulig å redde et slikt forhold?

Når hun er utro

Kan hende du har visst det lenge, selv om det ikke har vært bevisst. Små tegn. Signaler som viser at noe ikke er som det burde være. Er det lurt å konfrontere henne direkte, eller skal du først finne ut om det er ubegrunnede mistanker før du gjør noe overilt? Skal du spionere på henne?

Hva skjer dersom du konfronterer henne, og det viser seg at du har tatt fullstendig feil? Er det bare din egen sjalusi som er problemet?

Den nagende mistanken

Dersom du lenge har hatt en mistanke om at hun har funnet seg en annen, er ikke dette en enkel situasjon å takle. Det er heller ikke lett å være den som er utro. Noe som fort glemmes oppe i egen nagende sjalusi og usikkerhet. Som oftest sliter også hun med sin eventuelle utroskap. Det er svært sjelden at den som er utro ikke også har dårlig samvittighet for å føre den andre bak ryggen.

Få kortene på bordet

Uten at mistankene blir snakket om og blir tatt frem i lyset, kan situasjonen medføre langvarige konflikter og vonde følelser fra begges side. Å anklage hverandre, bli sinte og bitre, er fristende, men hjelper ikke mye. Men du skal vite hva du gjør. Og du bør også ha klart for deg hva fremtiden i tilfelle blir dersom du skulle ha rett i dine antakelser og dere blir enige om å gå fra hverandre.

Anklag henne ikke uten bevis

Om det viser seg at din mistanke om at hun er utro ikke har rot i virkeligheten, gjør du vondt verre ved å anklage henne. Dette er bare svik på en annen måte. Du viser at du ikke stoler på henne. Å bli vist mistillit uten at det er reelt, er bare en annen form for utroskap og fører til sårethet og en følelse av ikke å bli trodd, noe som på sin side igjen vil føre til avstand mellom partene.

Ingen føler seg lenger helt trygge på den andre. Om dette ikke tas opp og behandles på rett måte, vil det uvegerlig føre til at forholdet går mot sin avslutning, selv om man i det ytre skulle velge å leve sammen på grunn av barn og andre forhold.

Hvordan avslører du om hun er utro?

Det kan være mange grunner til at et forhold går mot slutten. Er det du som har mistanke om at hun er utro, kan årsaken være så enkel som at hun er blitt forelsket i en annen uten at det har vært bevisst fra hennes side. ”Det bare skjedde”. Som regel ligger det til grunn flere forhold som kanskje har fått utvikle seg over lang tid. Har du vært så oppmerksom mot henne som du innerst inne vet at du burde være? Hvordan har du vist at du setter pris på henne og elsker henne?

Enhver kvinne ønsker å bli fortalt at hun er elsket og blir begjært. Om du ikke har pleid forholdet, kan du heller ikke anklage henne for din egen likegyldighet.

Er jeg ikke mann nok for henne lenger?

At kona di er utro betyr ikke at du nødvendigvis ikke er mann nok for henne. Kanskje heller det at du er blitt så opptatt av jobb og andre ting i hverdagen, og dermed  ikke lenger gir nok næring til forholdet. Da er det lett for henne å føle seg oversett og glemt. Fristelsen til å åpne seg for andre muligheter blir mer og mer påtrengende, særlig i vår tid der begge har så mange muligheter for å treffe andre i løpet av sitt arbeid.

Voksende mistanke

Om du mistenker at hun er utro, særlig når din egen gryende fornemmelse vokser, du føler at det er noe som ikke lenger stemmer mellom dere, det seksuelle ikke lenger fungerer, og at kommunikasjonen synes å bli stadig mer fjern og intetsigende, da bør du finne ut av hva som er sannheten. Først som sist.

Kategorier
Uncategorized

Problemer i et ekteskap

Har forholdet hanglet lenge? Er følelsene borte og den seksuelle tenningen fraværende? Mistenker du at partneren er utro? Hva bør du gjøre dersom forholdet eller ditt ekteskap er i ferd med å gå i stykker og problemene bare synes å vokse deg mer og mer over hodet?

Bedre føre var

Ta tak i problemene. Forhør deg eventuelt med en familierådgiver. Snakk med gode venner eller venninner. Ikke brenn inne med de vonde følelsene. Opplevelsen av ikke å føle seg bra nok, ikke være en god nok elsker eller partner lenger, frykten for hva som skjer dersom det går mot oppbrudd, du blir sittende med gjeld og dårlig økonomi, må finne deg et nytt bosted borte fra venner og familie, alt dette kan ta piffen fra deg og gjøre situasjonen enda verre å takle.

Fra ekteskap til skilsmisse?

Et skilsmisseoppgjør kan være svært smertelig. Særlig hvis det er utroskap med i bildet. Uansett er det vanskelig å bryte opp fra et forhold eller ekteskap som så lenge har fungert for begge parter, eller som i det ytre har syntes å fungere godt, men som på det indre planet har vaklet. Da blir også fristelsen til å søke nye beitemarker stadig mer tiltrekkende.

Forholdet går på tomgang, dere har mindre og mindre å snakke om, hverdagene er blitt grå og rutinemessige, men ingen har heller lyst til å være den første som tar initiativet til å snakke ut om problemene dere opplever.

Frykten og usikkerheten

Ingen ønsker at barn skal lide under et eventuelt oppbrudd, med hva dette medfører av flytting til en annen skole, far og mor som ikke lenger er sammen, frakting hit og dit, hver sin uke, ”dine og mine”, nye familiekonstellasjoner, nye besteforeldre og en annen omgangskrets. Kanskje behovet og nødvendigheten av å skifte jobb.
Ofte velger også venner side, noe som kan føles dypt urettferdig for den parten som selv opplever at ”skylden” egentlig ligger på den andre.

De fleste forhold kan reddes

Hvordan kan dere redde ekteskapet eller partnerskapet? Er det virkelig mulig å redde et forhold som synes å ha mistet alt fotfeste i det som engang var så inderlig, opphissende og kjærlighetsfylt?

Dersom dere legger kortene på bordet, klarer å være åpne og ærlige overfor hverandre uten å anklage den andre, bli bitre og innadvendte, kan det være et viktig skritt mot forsoning og et enda dypere forhold.

Å la frustrasjonen gå ut over den andre, gjøre seg selv utilgjengelig for å ”hevne” seg på den andre, i stedet gjør alt som kan gjøres for å løse problemene, er ingen løsning. Nøkkelen er kommunikasjon.

Styrken i sårbarhet

Følelsen av seier når en makter å vise den andre sårbarhet, være naken ikke bare fysiske, men emosjonelt og følelsesmessig, er en form for styrke som de fleste av oss glemmer, fordi vi så altfor ofte tror vi må være ”sterke” for å ha og vise styrke. Vi føler det som et nederlag å miste ansikt.

Det motsatte er ofte sannheten. Det hjelper ingen å brenne inne med vonde følelser. Å bli tatt i mot, bli sett og lyttet til, er alltid veien å gå dersom et problem skal overvinnes. Om ikke begge parter er innstilt på en felles løsning, åpen overfor den andres følelser og synspunkter, vil det være svært vanskelig å komme seg ut av problemene, uansett hva årsaken til disse måtte være.

Om å ta vare på hverandre

Det har alltid vært en god løsning å sørge for at problemer ikke oppstår, særlig i et ekteskap eller samboerskap. Av og til er det ytre forhold som gjør at det ikke er til å unngå, men har partene lagt et solid grunnlag når det dukker opp vanskeligheter og utfordringer, er det også mye enklere å komme seg gjennom de tøffe periodene.

Et ekteskap er ikke bare idyll og romantikk, men arbeid. Mange synes å ha glemt at det viktigste i livet ikke er å overleve, men å ta hensyn til at vi er mennesker med flere behov enn de fysiske, materielle og økonomiske.

De små oppmerksomhetene som å ta seg tid sammen, skaffe barnevakt og reise bort en weekend, spise et godt måltid sammen som kjærester, dra på byen med gode venner, bare være voksne sammen, dele interesser, nyte stillheten sammen, gå en tur, vise at vi bryr oss om de små tingene, er som å investere i gull. De små tingene betyr ofte langt mer følelsesmessig enn hva selve innholdet skulle tilsi.

Kategorier
Utroskap

Hvorfor er noen notorisk utro?

Å leve sammen med en partner som er notorisk utro er en stor utfordring og nødvendigvis en sterk belastning for et fast forhold. Hvordan skal du forholde deg til partneren din dersom han eller hun er notorisk utro?

Hvorfor er menn utro?

Selv om det er en utbredt oppfatning at menn er skjørtejegere og notorisk utro på grunn av sex og behovet for stadige nye eventyr, kan nyere undersøkelser tyde på at dette ikke er tilfelle. Iallfall er bildet mye mer komplekst.

Årsaken til utroskapen er snarere en følelse av ikke å føle seg tilstrekkelig i sitt faste forhold. Derfor finner mannen seg en elskerinne for å kompensere for manglende bekreftelse fra kjæresten eller partneren.

Resultatene fra denne forskningen har naturlig nok vakt oppstuss, og er fortsatt kontroversiell, men har det noe for seg? Da må vi kanskje se med nye øyne på årsakene til at partneren stadig er utro. Det er ikke fordi du som blir bedratt ikke er bra nok, men fordi han føler at han ikke strekker til.

Mangel på oppmerksomhet

Årsaken til at menn er utro er med andre ord at de føler at de ikke strekker til. De får ikke den følelsesmessige støtten de trenger. Sexen er bare ”opptakten” til et forhold der de kan få lov til å være seg selv – uten å føle seg kritisert og anklaget for ikke å være bra nok, og dermed underlegen i sitt faste forhold.

Å gi anerkjennelse

Hva kan du eventuelt som kvinne gjøre for å få ham til å føle seg verdsatt og sett for å holde på ham? Særlig dersom du begynner å se tegn på at han unngår deg, ikke lenger bruker så mye tid sammen med deg som han pleide, og han blir mer og mer fjern? Et viktig poeng uavhengig av om det er mannen eller kvinnen som er utro, er å gi hverandre anerkjennelse for det som er reelt, ikke det som er ønsket og idealisert.

Det er ikke deg det er noe galt med

Det kan være verd å tenke over at der vi selv opplever at det er vi selv som ikke er attråverdige nok, er det kan hende det motsatte som er tilfellet. Å bli sett og forstått, anerkjent for det vi er, ikke det vi ønsker vi skulle se i vår partner, vil ofte være nøkkelen til å redde et vaklende forhold.

Den viktige friheten

For en mann er følelsen av ikke å strekke til ofte en opplevelse av å miste sin frihet. Da er det fristende å bryte ut ved å ”bevise” sin egen frihet gjennom å vise at han fortsatt har evnen til å forføre en annen kvinne. Frihet og tillit er viktig for begge parter, men kanskje spesielt for menn.

Ikke penere…

Og nei, elskerinnen er ikke penere enn deg. Iallfall er dette også noe den nevnte undersøkelsen viser. Dette motbeviser myten om at ”han har funnet en som er yngre og vakrere” enn deg, og at det er ”lammekjøtt” som er årsaken til at han finner seg en annen. Iallfall er det ikke så enkelt som å si at det er dette som er hovedårsaken i alle tilfeller av utroskap.

Emosjonell, ikke bare seksuell frustrasjon

Om disse undersøkelsene viser seg å stemme, vil det være nødvendig å se på årsakene til utroskap på et dypere og mer følelsesmessig, emosjonelt grunnlag. Det er ikke først og fremst seksuell frustrasjon som er problemet, men behovet for å bli verdsatt og anerkjent uten å måtte leve opp til et idealbilde.

I følge den amerikanske undersøkelsen sier menn at de savner oppmerksomhet både i form av ord og handling fra partneren. Et annet spørsmål er selvsagt om dette bare er en unnskyldning for å få seg litt på si.

Notorisk utro

Menn som er notorisk utro vil med et slikt utgangspunkt være mer usikre enn menn som holder seg innenfor rammene av et fast forhold. Fordi disse mennene hele tiden føler seg dypt usikre, trenger de stadig bekreftelse på seg selv og bruker sex og forførelse som middel til å ”holde seg flytende”.

Notorisk utroskap er ikke desto mindre et stort problem for den det går ut over. Og hvor lenge et slikt forhold kan vare, er opp til det enkelte par.

Kategorier
Sjalusi

Hvordan takle sykelig sjalusi

Litt sjalusi er normalt og kan være en viktig ingrediens i et sunt forhold, men hvordan skal vi forholde oss når sjalusien blir sykelig – med trusler, uberettigede anklager og vold i kjølvannet?

De viktige grensene

Om partneren har hatt forhold på si tidligere og utroskap allerede er et tema, er det åpenbart at den andre parten lettere vil oppleve sjalusi. Det viktige her som i alle andre mellommenneskelige forhold er å være tydelig og klar på hvor en står.
Faresignalene er når partneren reagerer med så sterk sjalusi at det ender med trusler, grunnløse anklager og vold.

”Det skal aldri skje mer”

Ofte følges en slik sykelig atferd av behovet for absolutt kontroll. Oppførselen gir seg utslag i at alt hva den andre foretar seg blir utsatt for overvåking, med stadig sjekking av om partneren ”virkelig” er hjemme eller på kontoret. Partneren begynner å dukke opp på jobben, ta stikkturer hjemom midt på dagen, ringer venner og bekjente for å forhøre seg om ”er hun/han hos dere”? – bare for å være sikker på at det ikke skjer noe bak hans eller hennes rygg. Epost, mobil og internettbruk blir sjekket med jevne mellomrom. Alt er under mistanke.

Søk profesjonell hjelp

I slike tilfeller er det behov for langt mer enn en vanlig ”la oss snakke sammen” og løfter om at ”det skal aldri skje mer”. Når vold begynner å bli en vanlig foreteelse, og partneren går i stadig angst for hva som kan skje, begynner å isolere seg og ikke våger seg ut lenger, da har det nådd så langt at den eneste utveien er å søke profesjonell hjelp og eventuelt komme seg ut av forholdet.

Frykten er mitt våpen

Det nytter ikke å være ettergivende og underordne seg et fryktsregime som sykelig sjalusi utgjør. Det gjør bare situasjonen verre. Frykten øker. Kontrollen blir bare enda sterkere. Det er i slike tilfeller at ”frykten er mitt våpen” vil kunne føre til dype psykiske problemer. Samlivet er ikke lenger basert på kjærlighet og omsorg. Det som skulle være den fineste støtten i mellommenneskelige relasjoner, viser seg etter hvert å være en fiende. Ingen skal måtte finne seg i en slik oppførsel.

Total kontroll

Går det langt nok, vil den som er offer for sjalusien ofte erfare at han eller hun ikke lenger har frihet til å ta egne avgjørelser, blir forbudt å være sammen med venner og venninner, i enkelte tilfeller bokstavelig bli stengt inne for at partneren ikke skal komme seg ut på egen hånd uten overvåking. Noen opplever til og med at de blir nektet å være sammen med nær familie.

Når sjalusi begynner å bli farlig

Om en har forsøkt alle andre utveier, men den andre fortsatt er sykelig sjalu, kan det utvikle seg til å bli farlig. Da bør en raskest mulig finne en permanent løsning så sant det er mulig. Sykelig sjalusi kan i verste fall føre til sjalusidrap.

Vrangforestillinger

Sykelig sjalusi er vanskelig å oppdage før litt ut i forholdet. Det utvikles etter hvert en paranoia som kan avsløre en sosiopatisk personlighet og en atferd med alvorlige vrangforestillinger og dype personlighetsforstyrrelser. Forholdet kan være vellykket på overflaten og utad, men i virkeligheten er det gått så langt at den som sjalusien går ut over ikke lenger har noe eget liv.

Begge trenger hjelp

Sjalusi kan være uttalt bare fra den enes side, men sjalusi angår hele parforholdet. Derfor trenger begge partene hjelp og forståelse for hva sjalusien egentlig handler om. Det må i tillegg være en villighet fra begge parter til å få hjelp. Dersom sjalusien bunner seg i sosiopati og alvorlige vrangforestillinger, er det bare en utvei.

Du må ut så fort som mulig. Sykelig sjalusi er svært vanskelig å helbrede. Om det ikke er mulig å redde forholdet, er det viktigste å ta vare på seg selv og redde seg selv, om det ikke er så alvorlig at det er vold med i bildet, så handler det om selvrespekt og følelsesmessig overlevelse.