Kategorier
Utroskap

Er et sidesprang så farlig?

”Det bare skjedde”. Et sidesprang kan være fristende. Vi føler oss attraktive. Soler oss i glansen av beundringen og det nye begjæret. Er et sidesprang så farlig? Kan det være en spiss på tilværelsen som kan redde et kjedelig forhold?

Er du i stand til å tilgi et sidesprang?

Nesten 30 % menn og litt over 20 % kvinner har vært utro en eller annen gang i løpet av livet. Det betyr at mange forhold før eller siden må ta standpunkt til om det er mulig å tilgi den andre, eller leve med sin egen samvittighet.

Når det skjer…

Når en av partene ”innrømmer” å ha vært utro, kan motivene for å fortelle om utroskapen være flere. Det kan være et reelt ønske om tilgivelse fordi det føles umulig å gå videre med det alene. Men det kan også være et fordekt behov for å lesse over byrden på den andre. I tillegg vil det kunne være et ubevisst ønske om å fremprovosere et brudd.

”Jeg har funnet en annen”

Dersom sidespranget har utviklet seg til et varigere forhold, er det åpenbart at det er riktig overfor partneren å fortelle om det. Noe annet vil være feigt om det ikke er helt spesielle forhold som tilsier at det bør holdes skjult. Men hva om det ”bare skjedde”?

Et sidesprang er ikke tilfeldig

En psykolog vil si at sidespranget ikke er en tilfeldighet. Desto viktigere blir det å finne ut av hvorfor det egentlig skjedde. Er forholdet blitt rutine? Søker du spenning? Får du ikke det du trenger i ditt faste forhold?

Om du er den som er blitt bedratt, må du finne ut av hva du føler. Dersom dere har et godt forhold, kan det være verd å kjempe for det. Forutsetningen er at du ikke er så dypt såret at forholdet vil lide for mye.

Følelsen av svik

Når tilliten er brutt, må den gjenopprettes. Men følelsen av illojalitet kan sitte så dypt at det ikke er mulig å reparere. Av og til kan det bare være dårlig samvittighet som bringer den utro tilbake. Er det da grunnlag for den nødvendige kjærligheten? Å holde sammen for syns skyld er heller ingen god løsning.

Om å ha en historie sammen

Tidlig i et forhold kan et sidesprang være et ønske om å få bekreftelse på at en har valgt rett. Det vil kanskje oppleves mer naturlig og ikke så kritisk for et videre samliv. I et forhold som har vart i mange år, kan et brudd føre til så mange konsekvenser at et sidesprang ikke blir avgjørende. En velger å holde sammen fordi den felles historien fortsatt forener partene.

Sjalusi og tilgivelse

For dem som sliter med sjalusi, er det ikke så enkelt å tilgi. Andre kan ha et mer liberalt syn på sidesprang og utroskap. Noen lever i et åpent ekteskap. Noen er i stand til å elske flere. Uansett er et sidesprang en belastning for et forhold. Om det er avgjørende for å fortsette et forhold eller ikke, vil være opp til den enkelte.

Kategorier
Utroskap

Hvordan bli kvitt sjalusi

Har du en sjalu kjæreste eller partner? Som alltid ser mistenksomt på deg når dere er ute sammen? Eller er det du selv som sliter med sjalusi? Det er naturlig med litt sjalusi, men for mye er slitsomt for alle parter og ødeleggende for et godt forhold. Hvordan kan du bli kvitt din sjalusi?

Når sjalusien får overta

Er du av dem som kjenner sjalusien gnager deg på innsiden av sjelen når han eller hun viser litt for mye oppmerksomhet mot en annen når dere er ute sammen med gode venner, eller du mistenker at hun eller han har seg litt på si på den firmafesten den andre helst ikke ville at du skulle være med på?

Kunsten å forebygge

Utroskap kan være så mye, ikke bare seksuelt og gjennom fysisk intimitet, men at partneren din heller vil være sammen med gamle venner eller venninner i stedet for deg. Det er absolutt fare på ferde dersom kjæresten din ikke bruker så mye tid sammen med deg som han eller hun pleide. Eller at partneren stadig unngår deg kommer med alskens unnskyldninger for å gjøre alt annet enn å pleie forholdet.

Minstekravet til et godt og sunt forhold er at begge er enige om grenser for det som skjer innenfor og utenfor forholdet. Ikke minst med hensyn til hva som kan godtas før dere opplever at den andre er utro.

Snakk ut, søk ekstern hjelp om nødvendig

Snakk ut om hva du føler før det kommer så langt at det er for sent å snu. Føler du på sjalusi, forsøk å finne ut hva det egentlig handler om, hva som gjør at du er sjalu, ikke først og fremst som en reaksjon i forhold til partneren din, men hva i deg selv som er den dypeste årsaken.

Du kan bare forandre deg selv

Skal du bli kvitt sjalusien, er det ikke gjennom å skulle forandre den andre, sette grenser som gir den andre pustevanskeligheter. I stedet for å holde på kjæresten din, vil du på den måten skape et klaustrofobisk rom som ingen har lyst til å oppholde seg i. Et forhold handler om å skape et felles rom der begge kan føle seg trygge og ikke hele tiden må være på vakt for ikke å bli kritisert og bebreidet.

Selvkjærlighet og det viktige frihetsrommet

Dersom et par tar fra hverandre friheten til å være seg selv, er ofte årsaken dypest sett at en er redd for å miste det fine en har sammen, kanskje på grunn av tidligere negative erfaringer bli sett på som en taper som aldri klarer å holde på en kjæreste.

Den eneste måten å bli kvitt sjalusi på, er ved å utvikle en kjærlighet til deg selv som er sterk nok til at den opphever angsten for å miste den andre – og dermed din egen opplevelse av verd og attraktivitet. Du er deg. Uansett hva som skjer. Ingen kan ta fra deg din egen verdi.

Den indre tryggheten

Sjalusi handler ofte om at vi lever gjennom den andre uten å være klar over det. Vi tror at vi ”trenger” den andre fordi vi ikke stoler nok på oss selv, ikke er trygge nok på at vi klarer å leve alene, bo for oss selv, takle livet uten kjæresten.

Det er også ofte et sosialt press. Vi føler at vi er fullstendig avhengige av å være sammen med et annet menneske for å være vellykket og godtatt av familie, venner og samfunnet ellers.

Kjærlighet er å ta risikoen uansett

Vi har ingen garantier for at et forhold skal vare. Vi har heller ingen garantier for at den andre ikke kan bli fristet til utroskap. Sjalusi er imidlertid en gift så lenge den går ut over helt naturlige reaksjoner på at den andre ikke viser hensyn til dine følelser og reaksjoner. Det kan være på bakgrunn av oppdragelse og ulike kulturer, men uansett er ethvert forhold basert på tillit.

Dette er jo også årsaken til at utroskap virker som et så sterkt tillitsbrudd.
Et kjærlighetsforhold er ikke minst en arena for å utvikle oss som mennesker. Sjalusi kan være effektivt som et middel til å sette grenser, men dersom sjalusien blir en plage for begge parter, er det på tide å gjøre noe med det.

Kategorier
Utroskap

Hvordan avsløre utroskap

Å gå rundt med en følelse av at ens partner er utro kan være ødeleggende både for en selv, og forholdet. Mange velger å la mistankene ligge, andre gjør ikke. Uansett hva man velger kan det være følelsesmessig tungt

Kan jeg finne ut om partneren min er utro?

Det kan være vanskelig å finne ut om partneren din er utro. Har du mistanke om dette bør du tenke nøye over hva du gjør med mistankene. Det er fullt forståelig om du starter en intensiv etterforskning på egen hånd.

Vil du avsløre en utro partner er det viktig å forstå problemet, og hva som eventuelt vil følge i etterkant.

Det kan være vanskelig å avsløre utroskap. Årsaken til dette er at den som er utro har fordelen. De vet, og de vet hvordan de kan skjule seg bak løgnene. Det viser seg faktisk at denne fordelen er så stor at mange utroskap aldri blir oppdaget. Den utro har fordelen av at de setter reglene for dette spillet.

Tillit

En av grunnreglene i et forhold er tillitt og at man stoler på hverandre. De aller fleste ønsker å tro på det partneren sier, og velger ofte også å stole på dette, selv om de mistenker at det er løgn. Årsaken til dette er at en ønsker stabilitet og trygghet.

Når man begynner å mistenke, at partneren lyver er det mer behagelig å «stole» på det som blir sagt, enn å hevde at det er løgn. Det er enklere å leve med en mistanke enn å leve med sannheten, som kan ødelegge forholdet.

Forbausende mange går langt i å ønske å tro på det som blir sagt. Dermed skyver de sannheten under teppet, for seg selv. Når partneren er den sist som får vite; da har man kanskje egentlig visst lenge.

De, som er utro, utnytter det denne fordelen gir dem. Når løgnene kommer er det nøyaktig det de vet partneren vil høre.

Hvilke tegn skal man se etter

Å gå rundt med mistanke om utroskap kan være ødeleggende for en person. Den utro benytter, som sagt tidligere, fordelen ved at partneren ønsker tro på det som blir sagt. Likevel vil man finne klare tegn på utroskap, om man ser nøye etter.

Tegnene på utroskap er der, men kan variere fra forhold til forhold. Samtidig vil det være store variasjoner på disse tegnene ved forskjellige situasjoner. Det er derfor vanskelig å sette opp en nøyaktig liste over hva en skal se etter, men tegnene er der og de er ofte ganske åpenbare. Noen ting kan en ha i bakhodet, om man har mistanke om utroskap.

Begynner partneren din å endre livsstil eller oppførsel bør man kanskje følge med. Det kan for eksempel være at han/hun plutselig begynner trene eller prøver å gå ned i vekt. Dette er i utgangspunktet ikke unormalt og kan ha sine naturlig årsaker. Passer det ikke med din partners personlighet eller tankesett bør man kanskje være på vakt.

En annen ting som kan være bekymringsfullt er loggen på mobilen. Hvis partneren din normalt aldri sletter loggen, men plutselig begynner gjøre dette… ja, det vil være mistenkelig, selv om det kommer en forklaring på dette. Uansett vil det gjøre mistanken om utroskap større.

Mistankene dine hjelper den som er utro

Mistanker er sterke følelser, og nesten umulig å gjemme. Signalene på at du mistenker utroskap skinner ofte lett gjennom, både med oppførselen din og hva du sier. Ofte blir en for eksempel overfølsom, engstelig og kommer med beskyldninger. Dette drar den utro nytte av.

Den utros verste frykt er å bli avslørt. Når han/hun da oppdager signalene på din mistenksomhet endrer de taktikken sin. Fra å si deg imot innimellom vil de nå si akkurat det du vil høre. I tillegg endrer de oppførselen sin slik at de kan gjemme utroskapen enda bedre.

Vil du avsløre utroskap bør du dermed ha håndfaste beviser. Å bare snakke med partneren din vil ikke gi deg svarene du er ute etter. Selv om du kan komme med bevis på utroskap er det ikke sikkert det innrømmes.