Kategorier
Utroskap

Finnes det trofaste menn?

Er trofaste menn en mangelvare, eller er dette en myte? I og med at kvinner etter hvert har fått like store muligheter for å treffe andre menn utenom sin faste partner, viser statistikken at kvinnene kommer etter. I dag er de nesten like ofte utro.

Myten om mannen som erobrer og evig skjørtejeger?

Har mannen et eget gen som tilsier at han stadig trenger bekreftelse på egen virilitet? Det er en kjent sak at en mann er livredd for å miste potensen, men er det også slik at han stadig må nedlegge kvinner fordi han biologisk er innrettet slik?

Eller er det bare en myte som menn gjerne bruker for å unnskylde et sidesprang? Kanskje trofaste menn rett og slett er mer sikre på seg selv?

Intet er nytt under kjolen

Det kan virke som om vi lever i en tid der forhold mellom kjønnene ikke lenger er basert på en forståelse av monogami som det eneste saliggjørende. Er vi i ferd med å utforske et nytt landskap som fører til at vi innleder helt nye måter å være sammen på?

Behovet for bekreftelse

Selv om forskningen er kontroversiell, oppgir mange menn at det ikke er behovet for ”lammekjøtt” og yngre, vakrere kvinner som er den viktigste årsaken til at de er utro. De opplever i stedet er kvinner er så overlegne på det emosjonelle området at de ikke klarer å leve opp til sine faste partneres forventninger og krav. Dermed søker de seg ut for å få den bekreftelsen de savner.

Verd å tenke på?

Trofaste menn har mer selvdisiplin?

Sex er en av våre grunnleggende behov og drifter. Er det kan hende slik at det er menneskelig å søke variasjon for å få dekket sitt seksuelle begjær? I tilfelle stilles det store krav til kontroll og selvdisiplin for å makte å holde seg til bare én partner. På den annen side er det kanskje gjennom et monogamt forhold at vi kan utvikle oss mest som mennesker – nettopp fordi det krever mer enn bare seksuell lyst og en holdning til overflatisk ”lykke”.

Enhver får granske hjerte og nyrer.

Harem, hm…

Gjennom historien har det vært mange ulike former for samliv og måter å organisere en familie på. Det har vært helt normalt at en stor og sterk hann har hatt harem. Å snakke om trofaste menn har til tider vært helt meningsløst. I andre kulturer derimot er det hunnene som har vært de dominerende. Flerkoneri. Polygami. Flere partnere. Åpne forhold. Elskere og elskerinner. Menneskene er tilpasningsdyktige. Og seksualiteten utgjør ingen forskjell i så måte.

Går vi mot helt nye familiekonstellasjoner? Spørsmålet er likevel om vi eksperimenterer så mye med seksualitet og samliv underveis at vi kaster barnet ut med badevannet.

Fakta: Halvparten av alle menn er trofaste!

Det kan også være verd å tenke over at om 50 % av mennene har vært utro (annen statistikk viser at 70 % av alle, både menn og kvinner, er utro i løpet av livet), er det fortsatt at trofaste menn utgjør halvparten av den delen av kjønnsskillet.
Statistikk kan leses på så mange måter.

Kategorier
Sjalusi

Forskjellen på mannlig og kvinnelig sjalusi

Sjalusi er en følelse som har herjet menneskeheten gjennom alle ledd av historien. En følelse så omfattende at den kan føre til midlertidig, eller langvarig galskap og som får oss til å kjenne oss usikre, sinte, desperate og irrasjonelle. Utroskap er en av hovedfaktorene til at denne følelsen kommer veltende inn over norske forhold. Men reagerer menn og kvinner på samme måte?

Sjalusi og utroskap i flere former

Utroskap er ødeleggende samme hvilken form det tar. Vi definerer utroskap på ulike måter, ikke bare kvinner og menn, men også individuelt sett. For noen er utroskap når man har sex med en annen, for andre går grensen ved et kyss. Det finnes også de som ser på flørting og såkalt «sexting», å sende sexy meldinger på mobilen, som utroskap. Sjalusi er en naturlig reaksjon på utroskap, men også for frykten for et fremtidig svik.

Likevel er der en klar forskjell på kvinner og menn når det kommer til hva man legger mest vekt på når partneren har vært utro.

Steinalderlogikken

Flere studier har vist at der kvinner lettere kan tilgi et enkeltstående hopp i høyet, har de vanskeligere for å komme over en langvarig romanse. Menn kan enklere se bort i fra at partneren har hatt kontakt med en mann over lengre tid via Facebook eller lignende, der ingenting fysisk har hendt, enn om kjæresten hadde hatt et sidesprang på julebord.

Sannsynligvis ringer klokkene hos de fleste som er i mot stereotyper, men i dette tilfellet er det faktisk naturen som regjerer. Dersom man går tilbake til steinalderen der kvinnene passet barna og mennene var jegerne, kan man enklere se logikken. Kvinnen behøvde at mannen var trofast i forholdet for å ha noen som brakte mat til barna, og som beskyttet henne og familien mot angrep utenfra. Mannen på sin side kunne bare vær sikker på at avkommet var hans dersom kvinnen kun hadde sex med ham. Så er vi fortsatt steinaldermennesker?

Nøye granskning

Man kan være ganske sikker på at forskerne som kom over dette funnet om forskjellen på kvinnelig og mannlig sjalusi gjorde sitt for å avkrefte det stereotype resultatet. I de fleste andre sammenhenger blir vi faktisk likere og likere og det skal mye til før en kreditert forsker går ut og sier at det er funnet beviser for klare kjønnsforskjeller, nesten samme hva det gjelder.

Med bakgrunn i dette ble det lagt inn et enormt antall variabler for å motbevise at måten kvinner og menn reagerer på kun har med kjønnet å gjøre. Utrolig nok ble funnene det samme til tross for at de undersøkte påvirkninger fra både sosial status, jobb, inntekt og barn. Det eneste som viste seg å være fremtredende var at den yngre garde hadde større sannsynlighet, både jenter og gutter, til å ha vanskeligere for å tilgi et fysisk utroskap. Dette ble begrunnet med at man er mer fokusert på sex når man er yngre.

Individuelle forskjeller og reaksjoner

Sannheten er at alle slags former for utroskap fører til sjalusi samme om det er menn eller kvinner, jenter eller gutter, som rammes. Å leve i et forhold preget av sjalusi er ikke en god opplevelse, verken for selvtilliten eller for samlivet. Forskning kan fortelle oss hva den vanligste kjønnsbestemte reaksjonen er, men gir ingen retningslinjer for hvordan man individuelt sett takler utroskap og sjalusi.