Kategorier
Utroskap

Er et sidesprang så farlig?

”Det bare skjedde”. Et sidesprang kan være fristende. Vi føler oss attraktive. Soler oss i glansen av beundringen og det nye begjæret. Er et sidesprang så farlig? Kan det være en spiss på tilværelsen som kan redde et kjedelig forhold?

Er du i stand til å tilgi et sidesprang?

Nesten 30 % menn og litt over 20 % kvinner har vært utro en eller annen gang i løpet av livet. Det betyr at mange forhold før eller siden må ta standpunkt til om det er mulig å tilgi den andre, eller leve med sin egen samvittighet.

Når det skjer…

Når en av partene ”innrømmer” å ha vært utro, kan motivene for å fortelle om utroskapen være flere. Det kan være et reelt ønske om tilgivelse fordi det føles umulig å gå videre med det alene. Men det kan også være et fordekt behov for å lesse over byrden på den andre. I tillegg vil det kunne være et ubevisst ønske om å fremprovosere et brudd.

”Jeg har funnet en annen”

Dersom sidespranget har utviklet seg til et varigere forhold, er det åpenbart at det er riktig overfor partneren å fortelle om det. Noe annet vil være feigt om det ikke er helt spesielle forhold som tilsier at det bør holdes skjult. Men hva om det ”bare skjedde”?

Et sidesprang er ikke tilfeldig

En psykolog vil si at sidespranget ikke er en tilfeldighet. Desto viktigere blir det å finne ut av hvorfor det egentlig skjedde. Er forholdet blitt rutine? Søker du spenning? Får du ikke det du trenger i ditt faste forhold?

Om du er den som er blitt bedratt, må du finne ut av hva du føler. Dersom dere har et godt forhold, kan det være verd å kjempe for det. Forutsetningen er at du ikke er så dypt såret at forholdet vil lide for mye.

Følelsen av svik

Når tilliten er brutt, må den gjenopprettes. Men følelsen av illojalitet kan sitte så dypt at det ikke er mulig å reparere. Av og til kan det bare være dårlig samvittighet som bringer den utro tilbake. Er det da grunnlag for den nødvendige kjærligheten? Å holde sammen for syns skyld er heller ingen god løsning.

Om å ha en historie sammen

Tidlig i et forhold kan et sidesprang være et ønske om å få bekreftelse på at en har valgt rett. Det vil kanskje oppleves mer naturlig og ikke så kritisk for et videre samliv. I et forhold som har vart i mange år, kan et brudd føre til så mange konsekvenser at et sidesprang ikke blir avgjørende. En velger å holde sammen fordi den felles historien fortsatt forener partene.

Sjalusi og tilgivelse

For dem som sliter med sjalusi, er det ikke så enkelt å tilgi. Andre kan ha et mer liberalt syn på sidesprang og utroskap. Noen lever i et åpent ekteskap. Noen er i stand til å elske flere. Uansett er et sidesprang en belastning for et forhold. Om det er avgjørende for å fortsette et forhold eller ikke, vil være opp til den enkelte.

Kategorier
Utroskap

Hvorfor er utroskap så sårende?

For mange føles utroskap som om hele ens eksistens faller sammen. Livet føles ikke lenger verd ut å leve. Mange par trenger derfor profesjonell hjelp.

Når livet faller i grus

Det er åpenbart at det er et sjokk når den ene parten får vite at den andre har hatt et forhold på si, kanskje over lenger tid. Det er avhengig av hvor frie eller fordomsfulle partene er, men som regel er utroskap en stor belastning for forholdet. Det er heller ikke bare den som er offer for utroskap som lider. Også den som blir avslørt, kan få store problemer.

Utroskap involverer mange og går dypt både på et følelsesmessig og praktisk plan. Enklere blir det ikke dersom det er penger og verdier involvert hvor den ene parten kan bli stående igjen på bar bakke etter et opprivende oppbrudd.

Avsløringen

Som regel blir utroskap oppdaget. Det kan være før eller senere, og utroskap i denne sammenhengen er ikke bare fordi den andre har inngått et fysisk, intimt og seksuelt forhold til en annen. Det kan også være en emosjonell eller annen intim relasjon, et forhold der den ene parten har skjult økonomiske disposisjoner for den andre, har holdt skjult en seksuell legning som har gått ut over et velfungerende seksualliv, eller en av partene har trådt over grensene for tillit og åpenhet på andre måter.

Å velge en annen å dele viktige sider av livet med, er dypest sett et svik og et tillitsbrudd uansett hva det handler om.

Utroskap som emosjonelt svik

Emosjonell utroskap kan være å ha en intim relasjon til et annet menneske med mye større åpenhet, tillit og betroelser enn det vedkommende deler med partneren, noe som vil kunne være svært skadelidende for et sunt og normalt forhold.

Dersom kjæresten går til andre for stadig å få hjelp og råd, betro seg, klage over den andre, og på denne måten viser manglende tillit til partneren, vil det nødvendigvis gå ut over en naturlig utvikling og fordypning av parforholdet, selv om en kan ha det godt sammen seksuelt og på andre måter.

Stadig å gå til sine foreldre eller venner og andre i stedet for partneren, er et uttrykk for umodenhet som går ut over intimiteten og nærheten. Et forhold er gjensidig arbeid og kommunikasjon, ikke bare romantikk, sex og nytelse. Det er lett å bli såret dersom en stadig blir mint om at en er dum, klossete eller utilstrekkelig på ett eller annet område. Ingen liker å bli stadig mint om at en ikke er bra nok.

Om ikke å føle seg bra nok

Enten det handler om seksuell, økonomisk eller emosjonell utroskap, virker det nedbrytende. Særlig for den av partene som er blitt sveket, vil følelser og tanker fort kunne utvikle seg til et kaos av selvanklager og forvirring som objektivt sett er helt uberettigede. Men følgene av det tillitsbruddet som utroskap er, kan raskt utvikle seg til å psykiske problemer som det er vanskelig å takle for begge parter.

Identitet og tilhørighet

Utroskap fører alltid til sårede følelser, ofte til en dyp panikk over å se for seg livet videre alene, uten det støtteapparatet en har hatt og forholdt seg til, den dype frykten for å miste selve livsgrunnlaget, det som holder livet og hverdagen sammen. Dersom en ikke klarer å holde fast på sitt eget verd, vil konfliktene kunne føre til alvorlige samlivsproblemer, selvforakt og skam over at man ”ikke klarer å mestre livet”.

Skam og skyldfølelse

Barnet i oss reagerer ofte med en ullen følelse av at ”det er min skyld”. Selvanklager og selvbebreidelser fører til at vi føler oss enda mer såret. Vårt indre sårede barn føler seg avvist og straffet – selv om det ikke er grunnlag for slike følelser. Fornuft teller ikke når vi er truffet i dypet av vår sjel og opplever at vi plutselig er blitt kastet ut i mørket. Da er det viktig å søke hjelp og ikke grave seg ned i de vanskelige følelsene og ytterligere emosjonelt kaos og forvirring.

Utroskap handler mye om at vi mister selvtilliten og skammen overfor andre: ”Hva må de tenke om meg!” Det er lett å miste troen på seg selv og begynne å trekke seg fra sosial omgang.

Rådet er å oppsøke profesjonell hjelp så raskt som mulig.

Kategorier
Utroskap

Min kone er utro

Sjokk. Det er som om hele verden faller sammen rundt deg. Hun du trodde var trofast, det forholdet du trodde var bra, viser seg slett ikke å ha vært det. Du har nettopp fått vite at hun har en elsker, og har hatt det lenge. Hva gjør du? Er det mulig å redde et slikt forhold?

Når hun er utro

Kan hende du har visst det lenge, selv om det ikke har vært bevisst. Små tegn. Signaler som viser at noe ikke er som det burde være. Er det lurt å konfrontere henne direkte, eller skal du først finne ut om det er ubegrunnede mistanker før du gjør noe overilt? Skal du spionere på henne?

Hva skjer dersom du konfronterer henne, og det viser seg at du har tatt fullstendig feil? Er det bare din egen sjalusi som er problemet?

Den nagende mistanken

Dersom du lenge har hatt en mistanke om at hun har funnet seg en annen, er ikke dette en enkel situasjon å takle. Det er heller ikke lett å være den som er utro. Noe som fort glemmes oppe i egen nagende sjalusi og usikkerhet. Som oftest sliter også hun med sin eventuelle utroskap. Det er svært sjelden at den som er utro ikke også har dårlig samvittighet for å føre den andre bak ryggen.

Få kortene på bordet

Uten at mistankene blir snakket om og blir tatt frem i lyset, kan situasjonen medføre langvarige konflikter og vonde følelser fra begges side. Å anklage hverandre, bli sinte og bitre, er fristende, men hjelper ikke mye. Men du skal vite hva du gjør. Og du bør også ha klart for deg hva fremtiden i tilfelle blir dersom du skulle ha rett i dine antakelser og dere blir enige om å gå fra hverandre.

Anklag henne ikke uten bevis

Om det viser seg at din mistanke om at hun er utro ikke har rot i virkeligheten, gjør du vondt verre ved å anklage henne. Dette er bare svik på en annen måte. Du viser at du ikke stoler på henne. Å bli vist mistillit uten at det er reelt, er bare en annen form for utroskap og fører til sårethet og en følelse av ikke å bli trodd, noe som på sin side igjen vil føre til avstand mellom partene.

Ingen føler seg lenger helt trygge på den andre. Om dette ikke tas opp og behandles på rett måte, vil det uvegerlig føre til at forholdet går mot sin avslutning, selv om man i det ytre skulle velge å leve sammen på grunn av barn og andre forhold.

Hvordan avslører du om hun er utro?

Det kan være mange grunner til at et forhold går mot slutten. Er det du som har mistanke om at hun er utro, kan årsaken være så enkel som at hun er blitt forelsket i en annen uten at det har vært bevisst fra hennes side. ”Det bare skjedde”. Som regel ligger det til grunn flere forhold som kanskje har fått utvikle seg over lang tid. Har du vært så oppmerksom mot henne som du innerst inne vet at du burde være? Hvordan har du vist at du setter pris på henne og elsker henne?

Enhver kvinne ønsker å bli fortalt at hun er elsket og blir begjært. Om du ikke har pleid forholdet, kan du heller ikke anklage henne for din egen likegyldighet.

Er jeg ikke mann nok for henne lenger?

At kona di er utro betyr ikke at du nødvendigvis ikke er mann nok for henne. Kanskje heller det at du er blitt så opptatt av jobb og andre ting i hverdagen, og dermed  ikke lenger gir nok næring til forholdet. Da er det lett for henne å føle seg oversett og glemt. Fristelsen til å åpne seg for andre muligheter blir mer og mer påtrengende, særlig i vår tid der begge har så mange muligheter for å treffe andre i løpet av sitt arbeid.

Voksende mistanke

Om du mistenker at hun er utro, særlig når din egen gryende fornemmelse vokser, du føler at det er noe som ikke lenger stemmer mellom dere, det seksuelle ikke lenger fungerer, og at kommunikasjonen synes å bli stadig mer fjern og intetsigende, da bør du finne ut av hva som er sannheten. Først som sist.

Kategorier
Utroskap

Hvor går grensene for utroskap?

Ekte kjærlighet kan tilgi mye, men hvor går egentlig grensen for utroskap? Grensene er i stor grad avhengig av hvor trygge partnerne er på hverandre. Er dere i stand til å snakke om hvor grensene går slik at ingen føler at tilliten blir brutt?

”Det er ikke lenger noe mer mellom oss”

Dersom forholdet er livløst og dødt, følelsene er lunkne og forelskelsen er et fjernt minne, da står utroskap som en fristende løsning på manglende nærhet, sex og kommunikasjon.
Spørsmålet reiser seg fort om hvor grensene for utroskap går. Før du er utro med noen, er det kanskje lurt å spørre seg selv om fristelsen skjuler dypereliggende problemer. Er forholdet egentlig over, men du våger ikke helt å ta det inn over deg?

Er hun eller han notorisk utro?

Når den ene partneren i et forhold er en notorisk skjørtejeger eller en flørtende og uimotståelig ”man-eater”, er det opplagt at grensene for lengst er overtrådt. Men hva om det ”bare” er fristelsen til utroskap som ligger bak? Er det mulig å løse problemet ved å være ærlig og snakke ut med partneren om hva som er så tiltrekkende ved å fantasere om andre. Kan det å dele fristelser og seksuelle fantasier vendes til en faktor som beriker forholdet og gjør forholdet mer attraktivt og spennende igjen?

Hemmeligholdelsen

Utroskap trenger ikke være umiddelbart seksuelt eller fysisk. Men du begynner å se tegn som tyder på at noe er ”på gang”. Den andre stenger døra når det kommer en telefon. Mobilen er satt på lydløs. Sene kvelder. Overtid. Skal du da være direkte og gå til sakens kjerne med én gang? Ta tyren ved hornene? Rense luften for det som plager deg?

Utroskap er en form for svik

De fleste føler seg usikre når mistanken dukker opp, fordi det jo ikke bare involverer hva den andre gjør og føler, men hva du selv opplever overfor en slik situasjon. Det er lett å føle seg mindreverdig, at du selv ikke lenger er attraktiv nok for den andre. Dessuten ønsker de fleste ikke å bli oppfattet som sjalu og trangsynte. Uansett er det bedre å snakke ut før det er for sent. Den som blir utsatt for utroskap vil alltid føle seg dypt sveket. Det gjelder spesielt dersom utroskapen har vart en stund.

Dersom det er du som har vært utro, eller føler deg fristet til å være utro, er det bedre å bli enige om grensene i forkant. Da har dere kommet frem til en ”kontrakt” som er gjensidig tillitsskapende og grensesettende. For noen kan det være høyere terskel for flørting og romantikk med andre, mens for andre er grensen mye nærmere. Uansett handler det om å kunne stole på hverandre. Så får det være opp til det enkelte paret hvor grensene settes.

Den farlige flørten

Det begynner med en ”ufarlig” flørt, men spiren er sådd. Grensene er utvidet. Ikke mye, men akkurat så mye at pirringen er vekket. Et lite kyss? Kan det gjøre så mye? Hvorfor tar partneren så på vei at jeg flørter litt? Er ikke dét helt normalt? Jeg er jo ikke mindre mann eller kvinne selv om jeg er i et forhold! Eller?

Sinnet, sjokket, vantroen… De fleste har antakelig opplevd på ett eller annet tidspunkt i livet å bli sveket og kjent på kjærlighetssorgen som ofte følger med i kjølvannet. Denne sorgen kan gå dypt og vare svært lenge. Da er det viktig å komme seg gjennom. Om nødvendig med hjelp og støtte fra venner og familie, eller gjennom et profesjonelt støtteapparat.

Det beste er å være føre var. Bli enig om grensene! Et samlivsbrudd kan være komplisert. Utroskap er derfor ikke nødvendigvis den viktigste og eneste årsaken til at to mennesker velger å gå fra hverandre, eller tvert i mot velger fortsatt å holde sammen. Det er ikke alltid så enkelt som å sette nulltoleranse for utroskap.

Grensene for utroskap

De fleste setter grensen for utroskap ved å ha sex med en annen enn partneren. Men å ”kline” regnes også som utroskap av mange.

Hvor går dine grenser?

Kategorier
Utroskap

Hvordan komme over utroskap

Vi tror kanskje alle sammen at et forhold er ødelagt for alltid om en av partene er utro. Til tross for hva vi sier viser det seg at mange forhold ikke tar slutt til tross for at en har vært utro. Det lar seg løse

Utroskap – et svik mot forholdet

Det er ingen tvil om at utroskap er et svik både mot partneren og forholdet man er i. Tillitten er brutt på aller verste vis. Det viser seg at mange forhold klarer seg over denne kneika, og ender med et sterkere forhold enn noen gang.

De fleste sier i utgangspunktet at utroskap betyr at et forhold er slutt. Når man da plutselig er i en slik situasjon viser det seg å være atskillig mer komplisert enn som så.

Det er fullt mulig å arbeide videre med forholdet, men det er en stor jobb, som krever mye fra begge partene. Å bygge opp ny tillitt tar lang tid, og man må være villig til at det kan være «et skritt frem og to tilbake» innimellom.

Å gi forståelse

Å tilgi noen som har vært utro er ingen enkel sak. I første omgang må man finne årsaken til at dette skjedde. Hvorfor var man utro?

Har et forhold vært dårlig lenge er det enkelt å finne årsaken om begge partene mener dette. Det samme gjelder om årsaken var rusavhengig, for eksempel på det årlige julebordet (som vi vet er en stadig tilbakevendende årsak). Da har man noe helt konkret som man kan enes om å jobbe med.

Samtaler er løsningen, og de må være totalt ærlige. Dette er ikke tiden for å skåne den andre parten mer enn man må. Da tenker vi på detaljer. Det vil være lite lønnsomt å gå i detaljer om hva man har gjort, hvem som er mest attraktiv og liknende. Få heller frem faktorene som førte til utroskapen.
Å være den sviktede parten i disse samtalene kan være tøffe. Vil man fortsette forholdet er forståelse et viktig stikkord. Ta innover deg at dere er forskjellige individer med forskjellige behov. Det er dette dere nå skal arbeide videre med.

Det kan være vanskelig bygge opp tillitten på nytt

I det videre arbeidet med å bygge opp forholdet, og tillitten, på nytt er det en del ting som vil være essensielle. Er du den som har vært utsatt for dette vil det melde seg tanker om svik innimellom. Går han/hun ut med andre en tur på kino vil du kanskje mistenke at det er noe i gjære. Kommer han/hun sent hjem fra jobb vil tankene også være der.

Det er her man må ta tak, og velge å gi folk en ny sjanse. De aller fleste som har gjort feil lærer av dette, og velger å ordne opp. Utsagnet «en gang utro alltid utro» er for det meste kun en myte.

Det vil aldri være noen garanti for at man ikke kan bli såret på nytt, men en må ta et valg. Har man valgt fortsette forholdet må man også velge å stole på den andre. Viser det seg vanskelig er kanskje hjelp utenfra løsningen.

Få profesjonell hjelp

Det kan for mange være vanskelig å bygge opp tillitten i et forhold på egen hånd. Da vil det lønne seg å benytte en samlivsterapeut. Disse er profesjonelle i akkurat det du trenger hjelp til, og vil ha en annen synsvinkel enn den dere har.

Vær forberedt på at det kan dukke opp mye såre følelser i en slik form for terapi. Kommer man ut med et nytt syn på ting, og et sterkere forhold, er det verdt de såre følelsene. Samtidig vil terapeuten kunne gi dere verktøyene dere trenger for å sammen kunne bygge opp samholdet.